"Многозвучие, оркестър, мелодии, нежност, мощ, величие"
Мая Михайлова завършва Магистратура в Националната Музикална Академия "П. Владигеров" през 2010 година. Като преподавател по пиано в Music Lessons, специализира в ...

Мая Михайлова,
преподавател по пиано

“Многозвучие, оркестър, мелодии, нежност, мощ, величие”
Мая Михайлова завършва Магистратура в Националната Музикална Академия “П. Владигеров” през 2010 година. Като преподавател по пиано в Music Lessons, специализира в …

Музиката е изкуство, което обогатява, радва и изпълва душата. Всеизвестно е, че изучаването на музика носи множество предимства, сред които възпитанието на постоянство, дисциплина и развитие на сетивните възприятия...

Венета Нейнска, преподавател по пиано

Музиката е изкуство, което обогатява, радва и изпълва душата. Всеизвестно е, че изучаването на музика носи множество предимства, сред които възпитанието на постоянство, дисциплина и развитие на сетивните възприятия…