Мая Михайлова,
преподавател по пиано


“Многозвучие, оркестър, мелодии, нежност, мощ, величие”

Мая Михайлова завършва Магистратура в Националната Музикална Академия “П. Владигеров” през 2010 година. Като преподавател по пиано в Music Lessons, специализира в работата с деца. Нейното спокойствие, внимателно отношение и грижа към малките и ученици я правят един от най-обичаните ни учители.


« Назад